Hiszek Egy Közönséges Keresztyén Anyaszentegyházat

Hiszek Egy Közönséges Keresztyén Anyaszentegyházat

dec 13, 6:00du. - dec 13, 7:00du.

Srek Hivatal
Temetősor 16; P.O. Box 21.
Somorja,  93101 Térkép

Az Egyház nem emberi akaratból és emberi tervek szerint jött létre.

Az Egyház az Élő és Uralkodó Jézus Krisztus népe, Aki Maga hívja el és tartja össze az Övéit.

Ehhez nincs szüksége földi helytartóra, hiszen Szent Lelke révén mindenütt jelen van az Övéi között.
Nincs szüksége egyéb közbenjárókra - emberek által szentté vagy boldoggá avatott egyéniségekre -, hisze éppen Jézus Krisztus a Közbenjáró, és Egyedül Ő imádkozik az Övéiért az Atya Isten előtt.

Egyetlen Egyház létezik Isten előtt, ez pedig azok közössége, akik Krisztusban vannak.
Üdvösséget és örök életet csak azok nyernek, akik Hozzá tartoznak.

Ezekről lesz szó közöttünk 2017. december 13-án, 18:00-kor kezdődő hitvallásmagyarázó istentiszteletünkön.

Szeretettel várunk Mindenkit!

Bibliaiskola - Jézus búcsúbeszéde és Főpapi Imája

Bibliaiskola - Jézus búcsúbeszéde és Főpapi Imája

dec 13, 7:00du. - dec 13, 8:00du.

Srek Hivatal
Temetősor 16; P.O. Box 21.
Somorja,  93101 Térkép

A Biblia több, mint egy könyv a sok közül.
A Biblia Eleven Szó - az Élő Isten Beszéde - valós idejű párbeszéd az ember és az Élő Isten között.
Erre a beszélgetésre invitálunk mindenkit nagy szeretettel, aki hallani és érteni is akarja, mit mond az Úr!

Soron következő alkalmainkon a János evangéliumát tanulmányozzuk:
2017. november 29. - Konfliktusok a János evangéliumában;
2017.december 6. - János evangéliumának csodái;
2017.december 13. - Jézus búcsúbeszéde és Főpapi Imája;
2017.december 20. - Jézus szenvedése, halála, feltámadása a János evangéliumában.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt imaközösségre, beszélgetésre!

Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket.

Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket.

dec 16, 6:00du. - dec 16, 7:00du.

Srek Hivatal
Temetősor 16; P.O. Box 21.
Somorja,  93101 Térkép

Jézus ránézett tanítványaira, és így szólt:
"Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket."
/János 15/

Hogy szeret Jézus? Napjainkban ez legalább annyira lényeges kérdés, mint amennyire a tanítványokat foglalkoztatta. Ugyanis, aki még nem élte át Jézus szeretetét, az nem képes igazán, tiszta szívből szeretni!

Ezt tanuljuk majd együtt 2017. december 16-án, szombaton 18:00-kor kezdődő istentiszteletünkön.

Szeretettel várunk Mindenkit!

Nyilas Misi 2017 - Egy Cipősdoboznyi Szeretet

Nyilas Misi 2017 - Egy Cipősdoboznyi Szeretet

dec 17, 9:00de. - dec 17, 8:00du.

Srek Hivatal
Temetősor 16; P.O. Box 21.
Somorja,  93101 Térkép

A Somorjai Református Egyházközség

- csatlakozva a Pozsonyi Református Egyházmegye felhívásához
2017-ben is részt vesz a Nyilas Misi adomány-gyűjtő programban -

arra kér mindenkit, aki teheti, hogy tegye szebbé egy-egy rászoruló gyermek karácsonyát.

A teendő egyszerű:
1 - Vegyünk egy jókora cipős dobozt.
2 - Tegyünk bele édességet, könyvet, hétköznapi higiéniához szükséges holmikat, egy kis játékot.
3 - Írjunk ismeretlenül egy rövid karácsonyi köszöntést vagy egy képeslapot, és azt is tegyük bele a dobozba.
4 - Csomagoljuk be a dobozt, és írjuk rá, hogy hány éves fiúnak vagy lánynak való.
5 – Az elkészült csomagot hozzuk be a Somorjai Református Lelkészi Hivatalba 2017. december 17-ig.

Akik mindent tudnak, és készséggel segítenek,
a Somorjai Református Egyházközség elöljárói:

Gyén Mónika - 0907 640 508;
Mészáros Mária – 0908 237 743;
Török Edina - 0905 862 531.

Az adományok átvételi helye:
Somorjai Református Egyházközség Lelkészi Hivatala,
Temetősor 16, Somorja 931 01.

Áldott adventi várakozást kívánva, és köszönettel az adakozók iránt,
a Somorjai Református EgyházKözség:
web: www.srek.sk; mail: info@srek.sk; Facebook: Srek Hivatal.

Életmentő Szeretet

Életmentő Szeretet

dec 17, 9:30de. - dec 17, 10:30de.

Srek Hivatal
Temetősor 16; P.O. Box 21.
Somorja,  93101 Térkép

Volt egy ember, akinek a szíve tele volt gyűlölettel, bosszúvággyal. Képtelen volt megfékezni indulatait, megrészegítette a hatalma.
Ezek éltették.
Üldözőbe vette ellenségét, és kimerülésig hajszolta.
Fáradtan dőlt le aludni, és biztos volt abban, hogy őt nem érheti veszedelem.

Amíg aludt, ellensége megállt fölötte. Egyetlen döféssel véget vethetett volna az értelmetlen hajszának, hiszen Isten a kezébe adta üldözőjét.

Vajon Te - Kedves Olvasó - hogyan döntenél? Illetve hogyan döntenének mások Rólad hasonló helyzetben?

Az emberi indulat győzne, vagy a szeretet?
Erről lesz szó közöttünk 2017. december 17-én, vasárnap 9:30-kor kezdődő istentiszteletünkön.

Szeretettel várunk Mindenkit!