Gyöngyeiteket se dobjátok a disznók elé!

Gyöngyeiteket se dobjátok a disznók elé!

jan 21, 6:00du. - jan 21, 7:00du.

Srek Hivatal
Temetősor 16; P.O. Box 21.
Somorja,  93101 Térkép

A disznó egy falánk és telhetetlen jóság. Ösztönéből fakad, hogy válogatás nélkül felfalja, ami elé kerül. Szájában és gyomrában minden elveszíti értékét és jelentőségét, minden moslékká válik.

Jézus azért él ezzel a hasonlattal, mert tökéletesen ismeri az ember mohón pazarló természetét, aminek köszönhetően magunk pusztítjuk el azt, ami értékes.
- haszontalan dolgokra pazaroljuk az időnket;
- kényelmünk és élvezeteink falják fel az életerőnket;
- pénzre és tárgyakra váltjuk a szeretetünket.

Úgy kell ebből kigyógyulnunk, mint rossz szokásból vagy egészségromboló függőségeinkből.
Hiszen Isten rengeteg igazgyöngyöt adott nekünk ajándékba, ami nem lehet a disznók martaléka.

2018. január 21-én, vasárnap este 18:00-kor kezdődő családi istentiszteletünkön erről lesz szó közöttünk.

Mindenkit szeretettel várunk!

Hiszem a Test Feltámadását - Hitvallásmagyarázó istentisztelet

Hiszem a Test Feltámadását - Hitvallásmagyarázó istentisztelet

jan 24, 6:00du. - jan 24, 7:00du.

Srek Hivatal
Temetősor 16; P.O. Box 21.
Somorja,  93101 Térkép

Az emberi test Isten számára is értékes, hiszen Ő alkotta meg a föld porából. Ezért nem mond le róla az ember halála után sem.
Sokan hiszik és hirdetik, hogy Isten számára csak a lélek a fontos. A bibliai valóság az, hogy ez nem igaz: Isten számára az egész és teljes ember - test és lélek egysége - a fontos.
Ennek köszönhetően a keresztyén embernek úgy kell néznie önmagára, mint akit Isten testben is feltámaszt.
Krisztus megdicsőült testéhez hasonló testet ad minden embernek.

Hogy mit jelent ez és hogyan történik meg, arról lesz szó közöttünk 2018. január 24-én, szerda este 18:00-kor kezdődő hitvallásmagyarázó istentiszteletünkön.

Mindenkit szeretettel várunk!

Az Etióp Kincstárnok Megtérése

Az Etióp Kincstárnok Megtérése

jan 27, 6:00du. - jan 27, 6:30du.

Srek Hivatal
Temetősor 16; P.O. Box 21.
Somorja,  93101 Térkép

Gazdag ember volt. Jelentős kísérettel utazott hazafelé saját kocsiján, és közben egy bibliai részt olvasott:
„Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. Megaláztatásában elvétetett róla az ítélet, nemzetségét ki sorolhatná fel? Mert élete felvitetik a földről.”

Fülöp apostolt küldte az Úr, hogy megmagyarázza számára az Írást, mert nem értette.
Beszélgetésük egy pontján megnyitotta az Úr a szívét, és befogadta Jézus Krisztust.

2018. január 27-én, szombaton este 18:00-kor tartandó istentiszteletünkön az etióp kincstárnok példáján hívunk megtérésre mindenkit, aki nem érti, hogy mit jelent az Isten Igéje.

Szeretettel várunk!

Hol Vagy?

Hol Vagy?

jan 28, 9:30de. - jan 28, 10:30de.

Srek Hivatal
Temetősor 16; P.O. Box 21.
Somorja,  93101 Térkép

Ádám és Éva elrejtőztek, mert olyat tettek, amiről Isten azt mondta, hogy nem szabad. Szégyellték magukat, amit tettek és amivé váltak, és szégyenükben féltek. Rettegve gondoltak arra a pillanatra, amikor Isten - szokása szerint - megjelenik majd az Éden Kertjében.

Sokan gondolnak ma is rettegve arra pillanatra, amikor oda kell állniuk az Isten elé, és ezért választják inkább a félelmet és a rejtőzködést.
Isten szeretetét és jóindulatát hirdeti az, hogy nem hirtelen jelenik meg, hanem előre küld egy kérdést: "HOL VAGY?"
Ezzel szólít meg bennünket is:
- Mi mögé rejtőztél szégyenedben?
- Mit tartasz magad elé önigazolásul?
- Miért akarsz távol maradni Attól, aki megteremtett, és annyira szeret, hogy arra vár, hogy megszólítsd?

2018. január 28-án, vasárnap 9:30-kor kezdődő istentiszteletünkön felerősítjük az Isten kérdését, hogy ha lehet, eljuthasson mindenkihez!

Szeretettel várunk!

Kérjetek, és Adatik Nektek!

Kérjetek, és Adatik Nektek!

jan 28, 6:00du. - jan 28, 7:00du.

Srek Hivatal
Temetősor 16; P.O. Box 21.
Somorja,  93101 Térkép

Megvesszük.
Megszerezzük.
Összehozzuk.
Megoldjuk.
Megcsináljuk.
Előteremtjük.

Oly annyira leköti az erőnket mindez, holott Jézus szavai szerint csak gyermeki alázattal kellene kérnünk mindent a mi Mennyei Atyánktól. Holott, "ha mi gonosz létünkre tudunk jó ajándékokat adni gyermekeinknek, mennyivel inkább ad jót a mi mennyei Atyánk azoknak, akik kérnek tőle?"

2018. január 28-án, este 18:00-kor kezdődő családi istentiszteletünkön együtt tanulunk majd kérni.

Mindenkit szeretettel várunk!