Levél 1915 Karácsonyán

Levél 1915 Karácsonyán

150 150 SREK

1915. december 25-én, orosz hadifogságban

Mindenütt jelenvaló Isten, kegyelmes Atyánk. Krisztus urunknak áldott születésén megilletődve, alázattal borulunk elődbe a Te nagy jóvoltodért, s porba omlunk mindnyájan a Te szent színed előtt s várjuk Uram a Te bíztató és bátorító szent lelkedet. Eljutottunk Mindenható atyánk a Te nagy jóvoltodból e szent ünnephez a mit oly epedve vár egész világ népe, az egész világ hazafia, a jelenlegi helyzetünkben is a Te bíztató szavad még nem hagyott el minket itt a távolban sem, bár messze az édes hazától messze a boldog családi hajléktól, de remélve, bízva várjuk szabadulásunk óráját, reszket szívünk ezen a szent napon, hogy most is ott kell szenvednünk az ellenség kezében, hol bitorolják érzelmeinket, holott mi szegény ártatlan vértanúk vagyunk hazánk oltárán, eszköze a kapitalista kapzsi telhetetlen vágyainak. Mi kik feláldoztuk elétünket hazánk megmentésére, gyermekeink, hitvesünk, szüleink, testvérünktől elszakítva itt fetrengtünk a tétlenség veszteglésben. Itt, hol nincs a ki bánatunkban megvigasztal, nincs, aki egy bátorító szót nyújt felénk, csak Te – Uram, Te vagy ki minket megmentesz a veszedelemből is s visszaadhatsz a mi édes hazánknak mi édes otthonunkba. Oda, hol most is talán a karácsonyfa alatt az édes anyát körülvéve összekulcsolt reszkető kezekkel ott vagytok gyermekeim, imádkoztok, könyörögtök, hogy a mennyei atya a ti Atyátokat vagy testvéreteket mielőbb hazasegítené a ti szeretetetek melegével bemelegített boldog hajlékba.

Óh hallgasd meg Uram könyörgésünket mindazoknak, akik a békéért könyörögnek hozzád, s ne engedj mér annyi vért folyni a csaták mezején, ne hagyd Uram mér oly soká szenvedni a hazák fiait, küld el a béke angyalát a világ hadakozó feleinek. A ma született Jézus a szeretet angyala változtassa ezt az iszonyú vérfürdőt az Ő isteni erejével egy új paradicsomra!

Teremts Uram békét, s ne hagyj minket elvesznünk hazánk igaz hű fiait. Gyámolítsad sebesült testvéreinket, erősítsd az elgyengülteket, kik a csatában megfogyatkoztak, bátorítsad azokat kik félnek, s bíztasd azokat, kik remélnek, továbbra aj édes és békés pihenést mindazoknak, akik hősi halált haltak, az Ő poraikból nőjön a béke – a szeretet virága, amely soha el nem hervadhat, ellenség lábai le nem tiporhatnak, továbbá a Te akaratod legyen mindenünkben a Jézus Krisztus által!

Ámen.

Id. Baráth Benjámin.