Posts By :

Bucsuházy István

A bölcs Isten és az örök világosság

745 497 SREK

Bölcs az Isten. Halottak napjára jótékony és vastag köddel terítette be a somorjai temetőt. Sejtelmes és misztikus lett tőle a kert. Az “örök világosság” kisegítésére szánt mécsesek térdmagasságig is alig voltak képesek megvilágítani a teret. A gyászolók és emlékezők  igyekezete ellenére mindent betakart, elfedett a pára. Isten így is képes üzenni – a halott ember teste és lelke az Ő hatásköre.

read more

A titok és az ember

150 150 SREK

Az ember titkok vonzásában él.  Teremtésünk óta a rejtelmek izgatják a szellemet, hiszen módunkban áll kutatni a teljességet. Kiváncsiságunk szolgálatába állított teleszkópok merednek a világűrbe, finom szerkezetű mikroszkópok veszik a sejtek üzeneteit, és szolgáltatnak ezer és ezer bizonyítékot az erőről, ami ugyanúgy pályájukon mozgásban tartja az égitesteket, mint az atom részecskéit. Lassan bizonyítani tudjuk, hogy a létezésben hihetetlen mélységű összefüggések vannak egymással tökéletes harmóniában, ám ennek ellenére nem tudunk arra választ adni, hogy “Miért?”.

read more

Reformáció – Péter és János a nagytanács előtt

1024 768 SREK

“Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írástudók; Annás a főpap, Kajafás, János, Sándor és a főpapi család valamennyi tagja. Középre állították és vallatták őket: „Milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ti ezt?” Ekkor Péter, megtelve Szentlélekkel, így szólt hozzájuk: „Népünk vezetői, Izráel vénei! Ha minket ma egy beteg emberen gyakorolt jótett felől vallattok, hogy mitől gyógyult meg, vegyétek tudomásul valamennyien, Izráel egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból: őáltala áll ez előttetek egészségesen. Ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők, megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.”

/Apostolok Cselekedetei 4, 5-12/

read more

Az önazonosság támasza – a szimbólumok

1024 768 SREK

Tartozni valahová – a legmélyebb és a legősibb ösztönök egyike. Amikor teret ad számára az ember, akkor meglepő következményeket szül. A kamaszember jelképeket aggat magára, aktuális divat szerinti frizurát és ruhát választ. Közölni akarja a világgal, hogy él benne az azonosulási vágy. Ha elfolytja magában az ember, akkor is kifejti a maga erejét, hiszen általában belső konfliktusokat szül, amelyek feszültsége őserővel robban, és egy egész életre képes befolyásolni a személyiség fejlődését.

read more

Kollektív bűnbánat

825 550 SREK

“…annak fia vagyok én,

ki a küszöbre téve,

a külső sötétségre vettetett,

kit vernek ezer éve,

kit nem fogad magába soha a béke réve!

read more

Imádkozva és dolgozva

150 150 SREK

El nem tudom mondani, hány emberi életről kaptam már híradást, hogy hányan küzdenek a frontvonalon. Hány emberi életet nyomorít meg a gonosznak mindenféle kísértése és szándéka. Ha csak arra gondolunk, hogy itt Somorján miféle devianciák uralkodnak a kábítószer-használat tekintetében. Hány család küzd ezzel? Nem akarok én különösebb reklámot csapni a gonosz mindenféle munkájának, de legyen egyértelmű, hogy igen komoly küzdelem zajlik a környezetünkben. Hogyan állunk bele ebbe a harcba? Hogyan vesszük ki a részünket ebből?

read more