írások

A titok és az ember

150 150 SREK

Az ember titkok vonzásában él.  Teremtésünk óta a rejtelmek izgatják a szellemet, hiszen módunkban áll kutatni a teljességet. Kiváncsiságunk szolgálatába állított teleszkópok merednek a világűrbe, finom szerkezetű mikroszkópok veszik a sejtek üzeneteit, és szolgáltatnak ezer és ezer bizonyítékot az erőről, ami ugyanúgy pályájukon mozgásban tartja az égitesteket, mint az atom részecskéit. Lassan bizonyítani tudjuk, hogy a létezésben hihetetlen mélységű összefüggések vannak egymással tökéletes harmóniában, ám ennek ellenére nem tudunk arra választ adni, hogy “Miért?”.

read more

Reformáció – Péter és János a nagytanács előtt

1024 768 SREK

“Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írástudók; Annás a főpap, Kajafás, János, Sándor és a főpapi család valamennyi tagja. Középre állították és vallatták őket: „Milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ti ezt?” Ekkor Péter, megtelve Szentlélekkel, így szólt hozzájuk: „Népünk vezetői, Izráel vénei! Ha minket ma egy beteg emberen gyakorolt jótett felől vallattok, hogy mitől gyógyult meg, vegyétek tudomásul valamennyien, Izráel egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból: őáltala áll ez előttetek egészségesen. Ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők, megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.”

/Apostolok Cselekedetei 4, 5-12/

read more

Az önazonosság támasza – a szimbólumok

1024 768 SREK

Tartozni valahová – a legmélyebb és a legősibb ösztönök egyike. Amikor teret ad számára az ember, akkor meglepő következményeket szül. A kamaszember jelképeket aggat magára, aktuális divat szerinti frizurát és ruhát választ. Közölni akarja a világgal, hogy él benne az azonosulási vágy. Ha elfolytja magában az ember, akkor is kifejti a maga erejét, hiszen általában belső konfliktusokat szül, amelyek feszültsége őserővel robban, és egy egész életre képes befolyásolni a személyiség fejlődését.

read more

Kollektív bűnbánat

825 550 SREK

“…annak fia vagyok én,

ki a küszöbre téve,

a külső sötétségre vettetett,

kit vernek ezer éve,

kit nem fogad magába soha a béke réve!

read more

Szeretsz-e engem?

1024 576 SREK

In memoriam JACQUES HAMEL Római katolikus pap, vértanú. Egyesek szerint az első európai lelkész-mártírja a ránk szabadított romlásnak.

read more

München – második állomás

1024 576 SREK

Egy magyar srác is meghalt a müncheni vérengzésben. 15 éves volt. Lelőtték.

Alig volt idősebb, mint a nagylányom, és ezt tudatosítva, fáj a srác halála. Nagyon fáj, mert az a srác a vérem volt – erdélyi magyar. Persze a többi áldozat halála is megérint, de azért ez mégis más. Ahogyan mélyebb érzéseket kelt az emberben egy közeli hozzátartozó halála, mint egy távoli ismerősé. Mert más közel állni a koporsóhoz, és megint más távolról részt venni a temetésen. És ez a srác hozzánk tartozott, ugyanaz volt az anyanyelve, mint az enyém – egy vérből valók vagyunk.

read more

München – állomás

1024 576 SREK

Gyorsvonat ez, barátaim. Kezdetben csak nagy távolságokban járt, messze a mi vidékünktől. Ha visszalapozzuk a menetrendet, még egészen egyszerű megjegyezni a közelmúlt európai megállóit: Párizs-Je suis charlie – Párizs-Bataclan – Bruxelles – Nizza – München. Akkor is, ha a nagy rutinnal rendelkező hangosbemondó könnyed hangnemváltással közli a szórakoztató járatok érkezését. Ez a gyorsvonat úton van – a szerelvénye megállóról megállóra bővül -, és olyan súlyos terheket vonszol maga után, hogy mindent szétzúz, ami az útjába áll.

read more

  • 1
  • 2