Napjainkban

Negyedik fejezet

1000 667 SREK
“Mert író az anyanyelv légkörén kívül hűdött, és nyomorék, dadogó lény! Nem adhatom fel a magyar nemzeti eszmét, amíg élek és írok. Ez az egyszeregy számomra. Lehet, hogy nincs igazam, de nem tehetek mást, hinnem kell a nemzeti egyéniségek jogosultságában, a nagy egységek korszakában is, máskülönben feladtam a létezés és a szellemi munka értelmét.”(Márai Sándor: Hallgatni akartam)

read more

Napjainkban – Ötödik fejezet

1000 667 SREK
Élesen, világosan, érzékletesen állott előttem ez a világkép, s az eszemmel nem tudhattam, de másféle, radarszerű, belső érzékelésemmel talán gyanítottam, hogy mindaz, amit látok, e napon kezd feloldódni, bomlani, amorf lesz, amint a vegyészek mondják, mert erre a szilárd anyagra olyan erők hatnak, amelyeknek az anyag nem tud többé ellenállni. S minden, amit itt látok, rövid idő múltán nem lesz többé, egyetlen jelentős ember sem marad a helyén, a kormányzó a Várban, a miniszterelnök a palotában és a többiek, az arisztokraták, a polgárok, a névtelenek s én, a polgári magyar író, mind elhagyjuk otthonunkat, munkakörünket, életmódunkat, igen, a lakások és a kövek is porrá omlanak. Minden és mindenki, ami és aki e pillanatban még eleven vagy tapintható valóság volt, menthetetlenül belehull a közeli jövőben a semmibe.” (Márai Sándor: Hallgatni akartam)

read more

Én is hallgatni akartam: harmadik fejezet

1000 667 SREK

…magyar író vagyok – noha ebben az időben , a megkótyagosodott svábság és szittyaság idejében  mindig akadtak sunyi vagy ködös lelkek, akik sokunktól, tőlem is megtagadták a jogot, hogy magyarnak valljuk magunkat, mert őseink nem ezer év előtt és nem a vereckei szoroson jöttek be az országba -, s azt hiszem, a magyar írónak joga van nemzete sorsáról távlatban beszélni, akkor is, ha nem hivatása a történetírás. Jogom van, mert magyar vagyok, noha őseim háromszáz év előtt Németországból vándoroltak be az országba , jogom van, mert magyarnak születtem , magyar az anyanyelvem, s minden érzésem, személyi sorsom a magyarsághoz kötöz. (Márai Sándor: Hallgatni akartam)

read more

Én is hallgatni akartam: második fejezet

1000 667 SREK

Az író, a művész azt hiszi, isteni sugallatot, égi üzenetet közvetít anyanyelvén az emberek számára, akikhez anyanyelve táptalajában tartozik. De a valóságban nem egy nemzet számára írtam, hanem néhány kiválasztott ízlésű és műveltségű ember számára.

(Márai Sándor: Hallgatni akartam)

read more

Én is hallgatni akartam: első fejezet

1000 667 SREK

 

Mint Márai, de aztán megszólított az idő, és megtudtam, hogy nem lehet hallgatni. Később megtudtam azt is, hogy a hallgatás legalább úgy válasz, mint a szó és az írás. Néha nem is a legveszélytelenebb válasz. Az erőszakot semmi nem ingerli úgy, mint a tagadó hallgatás.(Márai Sándor: Hallgatni akartam)

read more