Gulácsy Lajos - ösztöndíj

Gulácsy Lajos – ösztöndíj kárpátaljai magyar diákok támogatására a Pozsonyi Református Egyházmegye gyülekezeteinek adományaiból.

A Pozsonyi Református Egyházmegye kezdeményezésére 25 persely készült, amelyek 2016 február 25-én – a Kárpátalja Nincs Egyedül program meghirdetésének napján – kerültek az egyházmegye ösztöndíj-támogatásban résztvevő gyülekezeteihez.

Az első perselybontásra 2016. november 7-én került sor az egyházmegyei lelkészértekezlet keretén belül. A Pozsonyi Református Egyházmegye azzal a kéréssel fordult a Kárpátaljai Református Egyház püspökéhez, és néhai
Ft. Gulácsy Lajos családjához, hogy adják hozzájárulásukat, hogy az ösztöndíj-program “Gulácsy Lajos – ösztöndíj” néven vegye pártfogásába a támogatandó kárpátaljai diákokat.

Ismerje meg az ösztöndíj első négy kedvezményezettjét!

 

Az ösztöndíj megítélésének feltételeiről kuratórium dönt, amelynek tagjai:

A Pozsonyi Református Egyházmegye képviseletében:

Dr. Somogyi Alfréd esperes,
Bucsuházy István, egyházmegyei főjegyző,
Bothné Bereczky Ágota, egyházmegyei pénztáros.

Kárpátaljai részről:

Tóth László, a Nagyberegi Református Líceum igazgatója,
Szanyi György a líceum vallástanára,
Molnár Sándor, a Beregi Ref. Egyházmegye főgondnoka.

A gyűjtés folyamatos, amennyiben hozzájárulna a Gulácsy Lajos Ösztöndíjhoz, megteheti banki átutalással.
Számlaszám: OTP Banka Slovensko a.s;
IBAN: SK67 5200 0000 0000 0866 7061 – SWIFT (BIC): OTPVSKBX;
Megjegyzésként kérjük feltüntetni: KNEP_ÖSZTÖNDÍJ

Az ösztöndíjprogram felelőse:
Bucsuházy István, a PREM világi főjegyzője.
Postacím: P.O. Box 21, Somorja, Szlovákia 931 01;
Telefon: +421 948 131 565; E-mail: bucsuhcz@stonline.sk

A Gulácsy Lajos - Ösztöndíj alapító okiratának aláírása a nagyberegi líceumban.

Gulácsy Lajos ny. ref. püspök tanúságtétele

2013. november 8. Országház, Felsőházi terem
Megemlékezés a sztálini terror kárpátaljai magyar áldozatairól az elhurcoltatás 69. évfordulóján.

A Gulácsy Lajos - ösztöndíj megalapítása

Nt. Somogyi Alfréd bejelenti az ösztöndíj megalapítását.