Múltunk és jelenünk

Gyülekezetünk múltja és jelene

“Olykor megkérdezik a főleg messzebbről és külföldről érkező látogatók, miután megtekintették s megcsodálták templomunk ősi műemléki értékeit, szépségeit és a hozzá fűzött ismertetést: Élő templom ez? Azaz, hogy van-e itt gyülekezet, használatban van-e istentiszteleti célokra? Elszomorító, ha egy templom csupán műemléki érdekesség, avagy múzeum, vagy csupán valamilyen raktár. Mi jólsően felelhetjük: Igen, élő templom! Van itt, ha ugyan kis lélekszámú, de mégis élő gyülekezet, ahogy az észrevehető a padokon található megkopott énekeskönyvekről is.”
A fenti részlet gyülekezetünk néhai lelkipásztora, Csukás Zsigmond 1994 – ben írt gyülekezettörténeti munkájából való. Istennek hála, a mai látogatónak is hasonlóan válaszolhatunk a gyülekezetre vontakozó kérdésekre: Igen, vagyunk! És mivel jövőnket is Istenre bízzuk, elmondhatjuk, ha Ő akarja, leszünk!
“Van gyülekezetünknek egy 1783-ból származott pecsétnyomója. Ez a feliraton kívül egy gyertyatartóba helyezett égő gyertyát ábrázol. Az élő bizonyságtevő gyülekezet bibliai képe. E pislogó gyertyabelet mindeddig nem oltotta el az Úr. Sőt viharok közepette is féltő szeretettel oltalmazta. Feladatunk: Jézus reményt, bizodalmat, békességet, szeretetet sugárzó evangéliuma világosságának legyünk ma is bíztató visszfénye a világban.”

Múltunk