Gyülekezetünk elöljárói

Az előttünk járók emlékére

A Somorjai Református Egyházközség a Felső-Csallóköz legrégebbi református gyülekezete. Már 1550 körül említésre kerül, mint EV. REF. ECCLESIA SAMARIA. A XVI. századi reformáció lendületét bizonyítja, hogy a német ajkú evangélikus közösség megalakulása után a református gyülekezetet a város magyar értelmisége és kereskedői alapítják, ők hívnak lelkészt, és maguk választanak tanítót az általuk alapított iskolának. Már a megalakulásuk idején építenek egy deszkatemplomot. Ám az hamar fölöslegessé vált, ugyanis a város lakossága szinte kivétel nélkül vagy német ajkú evangélikus, vagy magyar ajkú református lett, ezért a város bírái a két felekezet rendelkezésére bocsátják a település római katolikus templomát.

Az ellenreformáció ideje alatt a gyülekezet erejét bizonyítja, hogy lelkipásztorát és tanítóját nem engedi a pozsonyi vértörvényszék elé. Az egykori plébániatemplomot ugyan nem használhatják, de gyülekezési helyül felépítenek egy újabb deszkatemplomot. II. József Türelmi Rendeletének köszönhetően a gyülekezet 1789-ben 2.000 rajnai aranyforintért megvásárolja mai templomát. Ezt követően a gyülekezeti élet a templom környezetében koncentrálódott, de kiterjedt a környező településekre is.

Elöljáróink

Napjainkban, visszatérve gyülekezetünk évszázados hagyományához az egyházközség szolgálatát a lelkipásztor mellett négy gondnok szervezi a presbitériummal.

György András, lelkipásztor

Kárpátalján, Barkaszón született. Teológiai tanulmányait Komáromban a Selye János Eegyetem  Református Teológiai Karán végezte. Ezt követően a komáromi gyülekezetben teljesített segédlelkészi szolgálatot. A Somorjai Református Gyülekezet 2004-ben választotta lelkipásztorául. Felesége Lévay Sarolta, a gyülekezet kántora és hitoktatója, öt gyermekük van: Eszter, Bendegúz, Levente, Rebeka és Abigél.

Elérhetőség:
Postacím: Somorjai Református Lelkészi Hivatal, Temetősor 554/16, P.O. Box 21; Somorja 931 01;
Mobil: +421 907 444 314
Telefon: +421 31 562 2580
E-mail: info@srek.sk; ref.somorja@stonline.sk

Bucsuházy István, főgondnok

Somorján született, magyar-német és külkapcsolatok szakon szerzett oklevelet, emberi erőforrás szervező, a Pozsonyi Református  Egyházmegye főjegyzője, a SzRKE Zsinatának tagja. A gyülekezet életét szinte a kezdetektől meghatározó Bucsuházy család leszármazottja, akinek elődei közül többen Somorja város bírái voltak. Kommunikációs és szervezői képességének köszönhetően elismert szakembere a civil és a üzleti szférának, valamint a somorjai magyar értelmiség meghatározó alakja. Az egyházközség gazdálkodásának és emberi erőforrásainak tervezése mellett, az ő nevéhez fűződik gyülekezetünk határokon átívelő kapcsolatainak a szervezése.

Elérhetőség:
Postacím: Somorjai Református Lelkészi Hivatal, Temetősor 554/16, P.O. Box 21; Somorja 931 01;
Mobil: +421 948 131 565
E-mail: bucsuhcz@stonline.sk

Baráth Benjámin, építési és szervezési gondnok

Somorján született, zenész, építészmérnök. Nagyapja és édesapja nyomdokain, a Baráth család évszázados hagyományának megfelelően, 2006 óta végez gondnoki szolgálatot. A Szlovák Nemzeti Múzeum főmunkatársaként szerzett szakmai tapasztalatának köszönhetően elkötelezetten szervezi és felügyeli templomunk folyamatos felújítását és karbantartását. Felesége Varga Erzsébet egészségügyi nővér, két gyermekük van, Benjámin és Péter.

Elérhetőség:
Postacím: Somorjai Református Lelkészi Hivatal, Temetősor 554/16, P.O. Box 21; Somorja 931 01;
Mobil: +421 948 777 646
E-mail: benjaminbarath@gmail.com

Hanusz Zoltánné, született Gudmon Edit, kultúrális szolgálatért és nevelésért felelős gondnoknő

Sókszelőcén született, a Somorjai Madách Imre Gimnázium magyar-esztétika szakos tanárnője. Évtizedek óta a somorjai magyar nyelvű nevelés és kultúra meghatározó alakja. 2006 óta végez gondnoki szolgálatot, amelynek köszönhetően gyülekezetünk kulturális nevelési szolgálata felerősödött. Az ő nevéhez fűződik a Somorjai Templomkerti Napok rendezvénysorozat, valamint a Muzsikáló Péntek Esték komolyzenei alkalmai. Férje, id. Hanusz Zoltá, három gyermekük van: Zoltán, Zszuzsanna és Dániel

Elérhetőség:
Postacím: Somorjai Református Lelkészi Hivatal, Temetősor 554/16, P.O. Box 21; Somorja 931 01;
Mobil: +421 902 143 798

E-mail: hanuszedit@gmail.com

Varga János, diakóniai gondnok

Vágfarkasdon született, mezőgazdász, gépész. Gyülekezetünk Janikája, aki odaadása, nagy munkabírása és szelídsége révén igazi példakép a szolgálatban. 2006 óta végez gondnoki szolgálatot, amelynek köszönhetően gyülekezetünk szeretetszolgálata új erőre kapott. Szervezője az idősek és fogyatékkal élők látogatásának, valamint gyülekezetünk jótékonysági programjainak. Gondnoki szolgálatának kezdetétől gyülekezetünk az ő közreműködésével folyamatos adománygyűjtési programokat tart fenn erdélyi, gömöri és kárpátaljai magyar közösségek támogatására. Felesége, Wladimorov Márta.

Elérhetőség:
Postacím: Somorjai Református Lelkészi Hivatal, Temetősor 554/16, P.O. Box 21; Somorja 931 01;
Mobil: +421 908 882 034
E-mail: srekjanika@gmail.com

Nyársik Anikó
Nyársik Anikó
presbiteri jegyző
Udvardi Péter
Udvardi Péter
Presbiteri jegyző (pótpresbiter)
György Sarolta
György Sarolta
Hitoktató
Honti Jenő
Honti Jenő
Presbiter
Csepi Mihály
Csepi Mihály
Presbiter
Koller László
Koller László
Pótpresbiter
Hervai Zalán
Hervai Zalán
Presbiter
Stermenszky Zsuzsanna
Stermenszky Zsuzsanna
Pótpresbiter
Török Edina
Török Edina
Pótpresbiter
Csala Eszter
Csala Eszter
Pótpresbiter
Fehér Kornél
Fehér Kornél
Pótpresbiter
Iván-Mészáros Katalin
Iván-Mészáros Katalin
Pótpresbiter
Gaál Sándor
Gaál Sándor
Pótpresbiter
Göncz Róbert
Göncz Róbert
Pótpresbiter
Czére Gyöngyi
Czére Gyöngyi
Pótpresbiter
Lukács Péter
Lukács Péter
Pótpresbiter
Mészáros Mária
Mészáros Mária
Pótpresbiter
Gyén Mónika
Gyén Mónika
Pótpresbiter