MIBEN SEGÍTHETÜNK

Ha csatlakozni szeretne gyülekezetünkhöz és szolgálatunkhoz

Az alkalmaink kizárólag magyar nyelven zajlanak és nyilvánosak, bárki részt vehet rajtuk felekezeti vagy egyéb hovatartózástól függetlenül.

Amennyiben Ön nem él aktív hitéletet, de helyet és közösséget keres hogy elcsendesedjen, imádkozzon, akkor jöjjön bátran közénk, közel ezer éves templomunk és a falai között élő gyülekezet nyitott Ön iránt és a gondjai iránt.

Amennyiben nyitott a Biblia tanításával kapcsolatban, akkor szeretettel ajánljuk figyelmébe Bibliaiskolánkat, amelyet szerdánként, a 18:00-kor tartunk.

Amennyiben gyermekei számára keres vasárnapi iskolás vagy hittancsoportot, akkor szerettel ajánljuk figyelmébe gyermekistentiszteletünket, amit a vasárnap 9:30-kor kezdődő istentiszteletünkkel egy időben tartanak munkatársaink, valamint hittanóráinkat, amelyekre az iskolai oktatás keretén belül kerül sor Somorján: a Corvin Mátyás Alapiskolában, a Tejfalui Alapiskolában, a Madách Imre Gimnáziumban, a Somorjai Szlovák Alapiskolában (természetesen magyarul), valamint a hozzánk tartozó Somorja környéki falvak iskoláiban.

Amennyiben ifjúsági közösséget keres gyermekei számára, akkor szeretettel ajánljuk figyelmébe gyülekezetünk ifjúságának alkalmát, amelyre szombat délutánonként 16:00-kor kerül sor templomunk kis termében.

Amennyiben Ön vagy családtagjai még nem részesültek a keresztségben, az sem jelent akadályt az alkalmaink látogatásában.

Amennyiben más felekezetűként keresztelték meg, de azt követően nem volt alkalma gyülekezeti életet élnie, akkor örömmel közöljük, hogy a református, a római katolikus és az evangélikus keresztség minden történelmi egyházban egyenlőképpen elfogadott. Felnőttként vagy akár fiatalként lehetőséget biztosítunk a hitvallástételre – konfirmációra -, ami révén gyülekezetünk tagjává válhat.

Amennyiben részt kíván venni szolgálatunkban vagy folyamatban lévő programjaink valamelyikén, azt egyrészt hálásan köszönjük, másrészt minden megkötés nélkül megteheti.

Ha lelkigondozásra van szüksége

Lelkigondozói szolgálatunk – Isten kegyelméből – gyógyító foglalkozás. Gyakorlati formában beszélgetés, imádság, amely során nemcsak elemezzük az emberi életet emésztő problémákat, hanem Isten erejével szabadulást és gyógyulást kínálunk. Ugyanis maga az Úr a gyógyító és a Szabadító, Aki hatalmasabb a pszichológia és a pszichiátria tudorainál.

Gyülekezetünkben a lelkigondozói szolgálat ingyenes, és bárki igénybe veheti felekezeti hovatartozás nélkül. Tapasztalatunk, hogy Somorján és vidékén sokan élnek lelki sebekkel, függőségben, állandó stressz alatt, ám Isten iránti hálával azt is megállapíthatjuk, hogy lelkigondozói szolgálatunk közreműködésével tanúi voltunk gyógyulásnak, szabadulásnak, megújulásnak. Ha úgy érzi, hogy Ön vagy családtagja segítségre szorul akkor, forduljon hozzánk bizalommal.

Lelkigondozói szolgálatunk kiterjed a környékünkön található egészségügyi és szociális intézményekre is: a betegeket, az özvegyeket, haldoklókat vagy az idősotthonok lakóit látogatjuk és lelkigondozásban részesítjük. Amennyiben Ön vagy családtagja körházba vagy öregotthonba kerül, akkor forduljon hozzánk bizalommal – szeretettel vállaljuk a betegekkel vagy a haldoklókkal való foglalkozást ugyanúgy, mint a hozzátartozóikkal. Rendkívüli esetben a nap 24 órájában állunk rendelkezésre.

Ha keresztelőt szeretne

Mindenekelőtt kijelentjük, hogy a keresztség nem névadó alkalom, nem is beavatási szertartás, hanem szövetségkötés Istennel gyülekezeti közösségben. Ezért gyülekezetünkben a keresztségre kizárólag istentiszteleti alkalom keretén belül kerülhet sor.

Amennyiben a keresztelendő gyermek szülei és keresztszülei nem részesültek keresztségben, akkor a keresztelőhöz szükséges részt venniük a felnőtt konfirmációs oktatáson, amelyre vasárnaponként a 18:00-kor kezdődő istentiszteletünket követően kerül sor.

Amennyiben a keresztelendő gyermek szülei és keresztszülei részesültek keresztségben – a református, az evangélikus és a római katolikus keresztség egyformán elfogadott -, de nem tettek vallást hitükről, azaz nem konfirmáltak vagy bérmálkoztak, akkor a keresztelőhöz szükséges részt venniük a felnőtt konfirmációs oktatáson, amelyre vasárnaponként a 18:00-kor kezdődő istentiszteletünket követően kerül sor.

Amennyiben bárki felnőttként kéri a keresztséget, akkor a keresztelőhöz szükséges részt venni a felnőtt konfirmációs oktatáson, amelyre vasárnaponként a 18:00-kor kezdődő istentiszteletünket követően kerül sor.

Gyülekezetünkben a keresztség ingyenes – nem kötött semmilyen anyagi feltételhez.

Amennyiben gyülekezetünk felnőtt és önálló tagja kíván lenni, akkor szeretettel ajánljuk figyelmébe a konfirmációs oktatást.

Hitvallásunk szerint a hitvallástétel – a konfirmáció – a Jézus Krisztusba vetett hit felvállalása és kinyilvánítása Isten és a gyülekezet színe előtt. A konfirmáció révén a hitéről vallást tett ember ígéretet és fogadalmat tesz, hogy a Biblia tanítása szerinti életvitelt folytat, részt vállal gyülekezetünk életében és szolgálatában.

A konfirmáció gyermekek számára 14 éves kortól kezdődik, két éven keresztül tart, és a foglalkozásokat  szerdánként 17:00-kor tartjuk. A gyermek-konfirmáció része évente négy alkalommal egy-egy közösen eltöltött hétvége, ahol a hitoktatás mellett közösségépítés zajlik, valamint gyülekezeti alkalmaink rendszeres látogatása.

Felnőtt konfirmáció-oktatásban 18 éves kortól bárki részt vehet, az alkalmakat három hónapon keresztül tartjuk vasárnaponként a 18:00-kor kezdődő istentiszteletünket követően. Őszi időszakban szeptember első hetétől indul és december első hetében zárul. Tavaszi időszakban február első hetétől indul és május első hetében zárul.

A konfirációs oktatás – mind a gyemekek, mind a felnőttek esetében – ingyenes, semmilyen anyagi feltételhez nem kötött.

Amennyiben esküvőt szeretne gyülekezetünkben, akkor a jegyespár a Lelkészi Hivatalban személyesen jelezze ebbéli szándékát.

Hitvallásunk szerint a gyülekezeti házzaságkötés a férj és a feleség szövetségkötése Istennel.

A házzasságkötést megelőzi a jegyesoktatás, amire a lelkipásztor és jegyespár megegyezése alapján az esküvőt megelőzően minimum öt alkalommal kerül sor.

Amennyiben a jegyespár egyik fele sem él aktív gyülekezeti életet, és esetleg csak keresztségben részesült, akkor a házasságköéshez a jegyesoktatás mellett mindkettejüknek szükséges részt vennie felnőtt konfirmációs oktatáson. Csak ezt követően kerülhet sor a házasságkötésre.

Amennyiben a jegyespár egyik fele reformátusként vallást tett a hitéről – konfirmált -, a másik fél pedig római katolikusként részesült a keresztségben, akkor a jegyesoktatás révén valüsulhat meg a házasságkötés.

Amennyiben a jegyespár bármelyik tagja elvált, akkor a jegyesoktatás révén kerülhet sor a házasságkötésre.

A házasságkötés és a hozzá kapcsolódó jegyesoktatás ingyenes – semmilyen anyagi feltételhez nem kötött.

Amennyiben temetési szertartást szeretne, akkor kérjük, hogy a hozzátartozók a Lelkészi Hivatalban kérjenek időpontot a temetésre.

Hitvallásunk szerint a temetési szertartás istentisztelet, amelynek középpontjában az igehirdetés áll, valamint a temetés nem a temető lelkipásztor egyszemélyes előadása, hanem közös búcsú a feltámadás reményében. Ennek következtében a gyászoló család és a gyülekezet is aktív részese a temetési szertartásnak, nem pedig néma közönsége: együtt énekel és imádkozik az igehirdetési szolgálatot végző lelkipásztorral és szolgálattevőkkel.

Temetési szertartást bárki kérhet felekezeti hovatartozástól függetlenül, ám elsősorban a református gyülekezeti közösség tagjait érinti.

A temetési szertartás ingyenes – semmilyen anyagi feltételhez nem kötött.

Amennyiben templomunkat szeretné megtekinteni.

Előrebocsátjuk, hogy a templomunk elsősorban gyülekezeti közösségünk otthona, ezért egyelőre kizárólag az alkalmaink idején vannak nyitva. Állandó nyitvatartás nincs. A templomunkban gyülekezeti alkalmaink időpontjaiban turistákat nem fogadunk.

Amennyiben turisztikai céllal  szeretné megtekinteni templomunkat, kérjük, hogy ebbéli szándékát minimum egy nappal az érkezése előtt jelezze vagy a lelkészi hvatalban, vagy gyülekezetünk elöljáróinak elérhetőségein. Kizárólag így tudjuk garantálni, hogy sor kerülhet a templomunk megtekintésére. Ilyen feltételek mellett  – templomunk jellegzetességeit bemutató rövid előadással is – örömmel állunk rendelkezésre akár egyedül, akár csoporttal kívánja megtekinteni az épületet.

Amennyiben adakozni szeretne

Az adakozás elsősorban Isten iránti anyagi áldozat, amelyet gyülekezetünk szolgálataira és kiadásaira fordítunk.

Köszönettel és Isten áldását kívánva fogadjuk az adományokat:

– Ha személyesen kívánják átadni, akkor szeretettel ajánljuk figyelmükbe alkalmainkat, amelyek előtt vagy után megtalálhatóak a templomunk bejáratában elhelyezett perselyek, vagy tisztelettel állnak rendelkezésre gyülekezetünk munkatársai, akik az adakozások könyvébe bevezetik az adománnyal kapcsolatos részleteket.

– Ha banki átutalással kívánja támogatni gyülekezetünket, szolgálatunkat, vagy templomunk felújítását és fenntartását, akkor az adományokat a következő bankszámlán fogadjuk: SK72 0200 0000 0033 1891 8253

– Amennyiben gyülekezetünk szervezésében zajló programjainkat kívánja támogatni, akkor a  PROGRAMJAINK linkre kattintva tájkozódhat a lehetőségekről.