Az Emberfia Ítéletet Tart: Az Aratás

Az Emberfia ítéletet tart Olvasandó: “És láttam: íme, egy fehér felhő, és a felhőn ült valaki, az Emberfiához hasonló: a fején aranykorona volt, a kezében pedig éles sarló. Egy másik angyal jött ki a templomból, és hatalmas hangon kiáltott a felhőn ülőnek: Ereszd neki a sarlódat, és arass, itt az aratás órája, mert beérett az…

Ítélet Babilon felett

Ítélet Babilon felett /Jelenések 14, 6-13/ “És láttam, hogy egy másik angyal repül fenn az égen: az örök evangélium volt nála, hogy hirdesse azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek; és hatalmas hangon így szólt: Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája; imádjátok azt, aki…

Az igaz ember pedig hitből fog élni.

Olvasandó: János evangéliuma 1, 1 – 18: Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta…

Nézzünk fel és nézzünk vissza!

Olvasandó: Zsidókhoz írott levél 11, 1-2; 13-16: A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek…

Kicsoda az ember?

“Ekkor bement Dávid király az Úr színe elé, leült, és ezt mondta: Ki vagyok én, Uram, ó, Uram?” 2Sámuel 7, 18

Mindent a kegyelemről – Az alkalmas idő

Szombat esti áhítat. Olvasandó: Efézus 5, 15-17 “Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.”  Hogyan él korunk embere? Ösztönből: Eszi, amit megkíván; nézi, amit mutatnak neki, azzal foglalkozik, amivel foglalkoztatják. Mint egy gyerek.…

Jézus gyógyít – a béna meggyógyítása

Olvasandó – Lukács ev.5: 17-26: “Amikor az egyik napon tanított, és körülötte ültek a farizeusok és törvénytudók, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból, továbbá Jeruzsálemből jöttek, az Úr ereje gyógyításra indította őt. És íme, férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje. Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék…

Imádkozva és dolgozva

El nem tudom mondani, hány emberi életről kaptam már híradást, hogy hányan küzdenek a frontvonalon. Hány emberi életet nyomorít meg a gonosznak mindenféle kísértése és szándéka. Ha csak arra gondolunk, hogy itt Somorján miféle devianciák uralkodnak a kábítószer-használat tekintetében. Hány család küzd ezzel? Nem akarok én különösebb reklámot csapni a gonosz mindenféle munkájának, de legyen…