Ki a református?

Református gondolkodású ember bárki lehet, aki a Szent Írás szerint gondolkodik és aszerint szervezi az életét. Ám a reformátusság nem gondolkodásmód, hanem eleven hit Jézus Krisztusban, amely Jézus Krisztus és a gyülekezet terheinek hordozásában nyilvánul meg.