Kárpátaljai tehetséges zenészek támogatása

A tehetség egyértelmű bizonyítéka Isten nemzedékeken átívelő áldásának. Mi, magyar reformátusok azzal a reformátori örökséggel bírunk, ami évszázadokon át felelősséggel viseltetett tehetségei iránt.  2016 nyarán megkértük Kovács Sándort, a Mezővári Ref. Gyülekezet kántorát, a BorzsaVári Népi Együttes vezetőjét és a Nagyberegi Református Líceum tanárát, hogy készítsen egy összeírást azon zenészek hangszerigényéről, akiket támogatásra ajánl.

A gyűjtés népszerűsítésére és a programban való közreműködésre megnyertük az ISMERŐS ARCOK zenekart.  A hangszervásárlást, valamint a hangszerek használatát Kovács Sándor kántor-tanár-népzenész és Molnár Sándor, a Beregi Ref. Egyházmegye főgondnoka felügyeli.

A gyűjtés folyamatos, amennyiben hozzájárulna a hangszervásárlás támogatásához, megteheti banki átutalással.

Számlaszám: OTP Banka Slovensko a.s;
IBAN: SK67 5200 0000 0000 0866 7061
SWIFT (BIC): OTPVSKBX;
Megjegyzésként kérjük feltüntetni: KNEP_HANGSZER

A hangszergyűjtés felelősei:

Felvidékről:
Bucsuházy István, a PREM világi főjegyzője.
Postacím: P.O. Box 21, Somorja, Szlovákia 931 01;
Telefon: +421 948 131 565; E-mail: bucsuhcz@stonline.sk

Kárpátaljáról:
Kovács Sándor, kántor-tanár-népzenész;
Telefon: +380 95 140 8827;
E-mail: kovacs.sandor234@gmail.com